دوست دارید بیشتر در چه زمینه ای فعالیت داشته باشیم؟
(23.80%) 5
بازی و نرم افزار
(57.14%) 12
موزیک و فیلم
(14.28%) 3
سرگرمی
(0%) 0
وبگردی
(4.761%) 1
مطالب آموزشی
(0%) 0
آموزش کسب درآمد

تعداد شرکت کنندگان : 21